Adatkezelési Tájékoztató
A nagyauto.net weboldalon történő adatkezelésről

Érvényesség: 2021. március 1-től visszavonásig

A https://futomu-beallitas.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Szolgáltató (Nagy Autó 2008 Kft.; székhely: 1212 Budapest, Pakos Imre utca 3.; Cg 01 09 906389; a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 1. Az adatkezelés ténye és célja

Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás).

A Honlapon kommentek, hozzászólások, vélemények elhelyezésére nincs lehetőség. A Honlapon hírlevél feliratkozásra nincs lehetőség.

Az Adatkezelő a Honlapon kapcsolat felvételi űrlapon, valamint cookiek útján, gyűjt adatokat a felhasználókról az alábbiak szerint:

 1. A kapcsolat felvételi űrlapon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználók a Honlapon található kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével vehetik fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az itt megadott adatokat az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Megadható személyes adatok:

Családi és utónév

Adatkezelés célja : az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges

e-mail cím

Adatkezelés célja : kapcsolatfelvétel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban, ajánlat kérése esetén ajánlat küldése, egyeztetéséhez szükséges

 

Telefonszám

Adatkezelés célja : kapcsolatfelvétel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban, ajánlat kérése esetén ajánlat szóbeli megtétele

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat visszavonásig tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 1. Cookiek útján gyűjtött adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy az általa működtetett weboldal család nagyauto.net domain alatt, elérhető szolgáltatások összessége és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Tag Manager, programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Tag Manager programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Tag Manager programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics:

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

3.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás Az cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A Honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.„cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Önszámítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Cookie-k letiltása:

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Honlap „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 5.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Tárhelyszolgáltató neve és címe:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
 • SWIFT kód: CIBHHUHB

 

 

5.2. A marketing céllal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 • A cég elnevezése: Boom Premier Studio
 • A vállalkozás elnevezése: Fónagy Dávid József E.V.
 • A cég székhelye: 119 Budapest, Andor utca 21/C
 • Adószám: 68184838-2-43
 • Képviselő: Fónagy Dávid József
 • Email: info@boompremier.hu
 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

– a tájékoztatáshoz való jog,
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,

– az adatok zárolásához való jog,

– a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá –amennyiben az adatok továbbítására is sor került –arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

–  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

–  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása–az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 1. Elérhetőségek és jogorvoslati lehetőségek

Észrevételeivel, kérdéseivel vagy aggodalmaival kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi címre küldjön levelet:
E-mail: info@futomu-beallitas.hu
Levél: Nagy Autó 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1212 Budapest, Pakos Imre utca 3.

 

8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti helyen –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
weboldal:
http://naih.hu/;
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

telefon: +36-1-391-1400;
fax: +36-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu